Expert in our

Elena Morozova

Partner

/

Kirov Group Ventures

About me

Kirov Group Ventures, Partner.